Hiển thị 1–12 của 136 kết quả

Máy chiếu - Màn chiếu

Màn chiếu chân Dalite P50TS (1m25 x 1m25)

In stock

Giá gốc là: 850.000 ₫.Giá hiện tại là: 639.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

70Inch

Kích thước

1m25 x 1m25

Mô tả khác

bo viền. Độ bền cao. chắc chắn tiện di chuyển. Chất liệuMatte White. Bạt có độ dày cao. chống ẩm mốc.. Kiểu dángchân đứng

Màn chiếu chân Dalite P60TS (1m52 x 1m52)

In stock

Giá gốc là: 900.000 ₫.Giá hiện tại là: 700.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

85Inch

Kích thước

1m52 x 1m52

Mô tả khác

bo viền. Độ bền cao. chắc chắn tiện di chuyển. Chất liệuMatte White. Bạt có độ dày cao. chống ẩm mốc.. Kiểu dángchân đứng

Màn chiếu chân Dalite P70TS (1.78×1.78met)

In stock

Giá gốc là: 1.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 729.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

100Inch

Kích thước

1. 78m. 78m x 1

Mô tả khác

gain đạt 1.2. Góc nhìn +/- 55 độ. Khả năng chống mốc.. Vải màn chất lượng cao Matte white

Màn chiếu chân Dalite P80TS (2m03 x 2m03)

In stock

Giá gốc là: 1.250.000 ₫.Giá hiện tại là: 950.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

100Inch

Kích thước

2m03 x 2m03

Mô tả khác

bo viền. Độ bền cao. chắc chắn tiện di chuyển. Chất liệuMatte White. Bạt có độ dày cao. chống ẩm mốc.. Kiểu dángchân đứng

Màn chiếu chân Dalite P84TS (2.13×2.13met)

In stock

Giá gốc là: 1.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.059.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

120Inch

Kích thước

13m. 13m x 2. 2

Mô tả khác

gain đạt 1.2. Góc nhìn +/- 55 độ. Khả năng chống mốc.. Vải màn chất lượng cao Matte white

Màn chiếu chân Dalite P96TS (2,44m x 2,44m)

In stock

Giá gốc là: 2.100.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.450.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

136Inch

Kích thước

2. 44m. 44m x 2

Mô tả khác

gain đạt 1.2. Góc nhìn +/- 55 độ. Khả năng chống mốc.. Vải màn chất lượng cao Matte white

Màn chiếu chân Dalite PW150TS (3m05 x 2m29)

In stock

Giá gốc là: 4.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.190.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

150Inch

Kích thước

3m05 x 2m29

Mô tả khác

bo viền. Độ bền cao. chắc chắn tiện di chuyển. Chất liệuMatte White. Bạt có độ dày cao. chống ẩm mốc.. Kiểu dángchân đứng

Màn chiếu chân Dalite PW96TS (2,44m x 1,83m)

In stock

Giá gốc là: 1.950.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.450.000 ₫.
Kiểu màn chiếu

Chân

Kích cỡ

120Inch

Kích thước

2. 44m x 1. 83m

Mô tả khác

gain đạt 1.2. Góc nhìn +/- 55 độ. Khả năng chống mốc.. Vải màn chất lượng cao Matte white

Màn chiếu chân E-VGA T70G (1.78×1.78met)

In stock

Giá gốc là: 3.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.500.000 ₫.

Màn chiếu chân E-VGA T80G (2m03 x 2m03)

In stock

Giá gốc là: 3.350.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.650.000 ₫.

Màn chiếu chân E-VGA T84G (2m13 x 2m13)

In stock

Giá gốc là: 3.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.850.000 ₫.

Màn chiếu chân E-VGA T96G (2m44 x 2m44)

In stock

Giá gốc là: 4.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 3.200.000 ₫.